Swarovski šperky,náušnice,náhrdelníky,prívesky a náramky cez CrystaL Skies velkoobchod
PREDAJŇA

Ozdobná krabička
ku každému šperku
ZADARMO !

Obchodné podmienky
1. OBJEDNÁVKY

Tovar si môžete objednať online prostredníctvom nákupneho košíka.

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Oznámenie o prijatí Vašej on-line objednávky sa nepokladá za záväzné.
Za zaväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie objednávky predávajúcim a to buď telefonicky alebo emailom, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

Stornovanie objednávky je možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení je možné stornovať objednávku v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.2. DODANIE TOVARU

Predávajúci sa zaväzuje
dodať tovar podľa podmienok, ktoré boli uvedené v objednávke.

Pre tovar dostupný na sklade je dodacia lehota 1 -7 pracovných dní v závislosti od Vami zvoleného spôsobu dopravy.

Ku každej objednávke bude priložený daňový doklad - faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe a tiež pre uplatnenie záručného servisu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a tiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

Ak je zasielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte predávajúceho.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

3. SPÔSOBY DORUČENIA ZÁSIELKY

Máte na výber nasledovné spôsoby doručenia Vašej zásielky:

1. Dobierka 1. trieda - Slovenská pošta - Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty na území SR za poštovné vo výške 2,56 EUR. Doba na dodanie tovaru, ktorú si vyhradzuje Slovenská pošta je nasledovný pracovný deň po dni podania (D+1).

2. Dobierka 2. trieda - Slovenská pošta - Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty na území SR za poštovné vo výške 2,32 EUR. Doba na dodanie tovaru, ktorú si vyhradzuje Slovenská pošta je druhý pracovný deň po dni podania (D+2).

3. Dobierka Expres kuriér - Slovenská pošta - Doručenie prostredníctvom kuriéra za poštovné vo výške 8,30 EUR. Doba na dodanie tovaru, ktorú si vyhradzuje kuriérska služba Slovenskej pošty je 24 hodín počas pracovných dní odo dňa odoslania tovaru.

4. Máte možnosť osobného vyzdvihnutia tovaru po telefonickom dohovore v predajni Crystal Skies počas otváracích hodín (viď podstránku "Predajňa") na adrese: Winterova ulica 44, 921 01 Piešťany.

V prípade, že Vám nevyhovujú naše otváracie hodiny, sme Vám k dispozícii kedykoľvek po telefonickom dohovore: 0907 782 950
 
K uvedeným sumám neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky.

Ozdobná krabička ZADARMO !


4. SPÔSOB PLATBY

Za objednaný tovar môžete zaplatiť prostredníctvom jedného z nasledujúcich spôsobov:

1. Priamym vkladom na účet – Na Váš e-mail Vám zašleme predfaktúru, kde nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (číslo účtu, variabilný symbol, sumu, atď.)
2. Na dobierku – Za objednaný tovar zaplatíte v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky
3. V hotovosti – Iba pri osobnom odbere vo firme Crystal Skies v Piešťanoch

Platby za objednávku sa prijímajú na účet predávajúceho (Crystal Skies) uvedený vo VÚB Banke, číslo účtu: 2254208353/ 0200

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Na tovar poskytujeme 2 ročnú záruku.

Doklad o zaplatení tovaru si dôkladne uchovajte.

V prípade že chcete od nás nakúpený tovar reklamovať, postupujte nasledovnými krokmi :

1. Kontaktujte nás a následne vyplňte reklamačný formulár, v ktorom nám uvediete všetky potrebné údaje.
2. Zašlite kompletný tovar, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
3. K tovaru v originálnom balení priložte faktúru a doklad o zaplatení
4. Po obdržaní Vami reklamovaného tovaru Vás budeme informovať o možnostiach náhrady prostredníctovom emailu alebo telefonicky. Náklady spojené so zaslaním tovaru pri reklamácií znáša predávajúci. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním výrobku.6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom si môžete vybrať iný tovar v danej hodnote.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

1. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.
2. Tovar prosím zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontakte.
3. Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
4. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
5. Tovar nesmie byť použitý.
6. Tovar nesmie byť poškodený.
7. Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe ( faktúra, doklad o kúpe a iné)

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho pripadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené so zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žial môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri osobnom odbere.7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma Crystal Skies sa týmto zaväzuje, že osobné údaje svojích zákazníkov, získané pri objednávke, neposkytuje tretiemu subjektu (okrem prepravcov, ktorým sú poskytnuté informácie len v rozsahu potrebnom k doručeniu zásielok).

Ochrana osobných údajov sa riadi podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.8. ĎALŠIE USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete(www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Prevádzkovateľ si vyhraduje právo tieto zmluvné podmienky meniť.